Voor wie

Ik zoek mensen voor een inspiratiekring om samen op inspirerende wijze naar antwoorden te zoeken op vragen waarmee we op  spiritueel, cultureel, ecologisch, maatschappelijk en sociaal vlak  worden geconfronteerd. Kernvraag: ‘hoe geef ik zin aan mijn leven en welke waarden zijn daarin voor mij belangrijk?’ Jij kunt een inspiratie zijn voor je groepsgenoten en je groepsgenoten voor jou. Samen actief het wiel van verandering in beweging brengen en houden!

Waartoe

Ons doel is ons opnieuw verbinden met de onverwoestbare levenskracht van Zijn en het onmisbare ‘Ken u zelve’. Om vanuit deze verbinding met Zijn, Bewustzijn, Hart, Liefde of hoe je deze eindeloze bron van creatieve energie ook maar wilt noemen, te komen tot nieuwe inzichten en antwoorden voor onszelf, onze naasten en de wereld. Inspireren en geïnspireerd worden om dingen wezenlijk anders te gaan doen. Zolang we geen weet hebben van hoe we echt voor onszelf kunnen zorgen, zullen we onverminderd onze medemens en de aarde blijven misbruiken en uitputten.

Hoe

Ik wil op liefdevolle, heldere en humorvolle wijze deze kring begeleiden; laten inzien en ervaren hoe we ons leven kunnen herijken en vanuit enthousiasme, durf en verbinding onze levensdoelen kunnen scheppen. Van overleven, naar leven; van stress, burnout en overspannenheid, naar gemak, plezier en tevredenheid; van ploeteren naar genieten; van beantwoorden aan opgelegde verwachtingen, naar beantwoorden van ‘wie ben ik en hoe wil ik leven’. Leren leven op een manier waar jij echt blij van wordt. Why worry, if you could be happy!

Wat en wanneer

Gun jezelf één zaterdag in de maand van 9.30 tot 13.30 uur om te leren actief je leven anders in te richten. We oefenen ons in lichaams- en energetisch werk, we delen, luisteren, mediteren, wandelen, ademen, schrijven, dansen, genieten en we zijn stil; soms doen we ook helemaal niets. Ik begeleid vanuit mijn eigen inspiratie en levenservaring die ik heb opgedaan bij Zijnsoriëntatie, Tibetaans Boeddhisme, Eckhart Tolle, Bessel van der Kolk en het werk van vele schrijvers en kunstenaars.  Als je blijft dromen van wat je zou willen, hou je lege handen; als je enthousiast gaat voor wat je droomt, is overvloed je oogst. De gemeenschappelijke lunch waarmee we de ochtend afsluiten zal een belangrijk onderdeel van de inspiratiekring vormen.

Data: 13 jan, 10 feb, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.

Kosten: € 325,00 (inclusief thee en lunch)

Locatie: Diwali Yoga, Schelling 7, Beek-Ubbergen (bij Nijmegen)